HIGHLAND SPORT TRAVEL-ADVENTURE TOURS

Terms of use

¶ Chính sách và Quy định chung

¶ Trang web highlandsporttravel  (sau đây gọi là “Trang web”) được điều hành bởi Công ty TNHH Du Lịch Thể thao Cao Nguyên
Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng Trang web và Dịch vụ được cung cấp bởi Highland Sport Travel và các công ty liên kết với Highland Sport Travel  (sau đây gọi chung là “HST”).
¶ Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản đựơc nêu trên trang web. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ:
1. Hướng dẫn sử dụng website
¶ Khách hàng đăng ký với Highland Sport Travel  và chọn một mật khẩu và tên người dùng (“ID Người dùng HST”. Quý khách sẽ cung cấp cho Highland Sport Travel  thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, quý khách phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.
¶ Highland Sport Travel  bảo lưu quyền từ chối đăng ký hoặc hủy bỏ một Tài khoản Highland Sport Travel  theo quyết định riêng của mình. Quý khách sẽ chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của Quý khách.
¶ Hướng dẫn cụ thể, được đăng tải tại mục "Chính sách Đặt dịch vụ và Thanh toán"
2. Trang web highlandsporttravel.com cung cấp các sản phẩm dịch vụ du lịch tại những lĩnh vực sau:
•    Du lịch dã ngoại, khám phá, sinh thái trong nước
•    Du lịch tham quan, văn hoá, nghỉ dưỡng.
•    Du lịch kết hợp với hội nghị khách hàng.
•    Du lịch tổ chức sự kiện và team building …
•    Hoạt động và trải nghiệm du lịch;
•    khách sạn, Ẩm thực và Nhà Hàng;
•    Vận chuyển...
3. Ý kiến, cam kết của khách hàng
¶ Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung Quý khách đăng tải, gửi thư điện tử, truyền đi hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan đến Trang web này.
¶ Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
¶ Khách hàng tuyên bố, đảm bảo và cam kết với HighLand Sport Travel rằng Quý khách sẽ không cung cấp bất kỳ Nội dung nào hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ theo cách thức: (a) Vi phạm hoặc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc (b) Vi phạm bất kỳ luật, điều lệ, sắc lệnh hoặc quy định nào, hoặc (c) Có hại, gian lận, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, xuyên tạc, khiếm nhã, tục tĩu, phỉ báng, hoặc chống đối khác, hoặc (d) Liên quan đến các hoạt động thương mại và/hoặc kinh doanh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của HighLand Sport Travel như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, đổi hàng, quảng cáo hoặc kinh doanh mô hình tháp, hoặc là (e) Cấu thành sự phỉ báng, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ nhân viên hoặc đại diện của HighLand Sport Travel , hoặc (f) Chứa đựng vi-rút, trojan, sâu, bom giờ hoặc chương trình, tập tin, mã máy tính có hại khác.
¶ HighLand Sport Travel bảo lưu quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải khỏi Trang web bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ các bên thứ ba hoặc các cơ quan có liên quan đến Nội dung được người dùng đăng tải đó hoặc nếu HighLand Sport Travel  lo ngại rằng Quý khách có thể đã vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết trước đó, hoặc không vì một lý do nào.
4. Luật điều chỉnh
Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.
5. Nghĩa vụ của người sử dụng trang web:  www. highlandsporttravel.com
Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:
1) Quý khách chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.
2) Để có năng lực pháp lý, Quý khách phải từ 18 tuổi trở lên.
3) Quý khách bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính mình và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
4) Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
5) Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
6) Quý khách không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.
6. Các điều kiện đăng ký
¶ Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Quý khách có thể được yêu cầu mở và duy trì một Tài khoản với HighLand Sport Travel  (“Tài khoản HST”).
¶ Cung cấp thông tin cá nhân: Như một điều kiện để sử dụng một số khía cạnh của Dịch vụ, Quý khách có thể được yêu cầu đăng ký với HighLand Sport Travel  và chọn một mật khẩu và tên người dùng (“ID Người dùng HST”). Nếu Quý khách đang truy cập Dịch vụ thông qua trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, HighLand Sport Travel  có thể yêu cầu ID người dùng HST của Quý khách giống như tên người dùng của Quý khách cho trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó.
¶ Quý khách sẽ cung cấp cho HighLand Sport Travel  thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật. Thất bại trong việc cung cấp các thông tin như vậy sẽ cấu thành sự vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức Tài khoản HighLand Sport Travel của bạn.
¶ Quý khách tuyên bố rằng Quý khách sẽ không:
1) Chọn hoặc sử dụng ID người dùng HighLand Sport Travel  là tên của một người khác với ý định mạo danh người đó, hoặc
2) Sử dụng ID người dùng HighLand Sport Travel  là tên thuộc các quyền của một người khác mà Quý khách không được cho phép sử dụng.
¶ HighLand Sport Travel  bảo lưu quyền từ chối đăng ký hoặc hủy bỏ một Tài khoản HighLand Sport Travel  theo quyết định riêng của mình. Quý khách sẽ chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của Quý khách.
¶ Khi thực hiện đăng ký qua trang web của chúng tôi, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với chúng tôi. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy và thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.
Chúng tôi đề xuất rằng Quý khách nên đọc kỹ các điều kiện đăng ký được áp dụng khi thực hiện đăng ký. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy cũng như thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng được quy định rõ tại đây!
7. Khởi hành đảm bảo
¶ HighLand Sport Travel bảo đảm khởi hành được đăng tải trên trang web www.highlandsporttravel.com.
¶ Những thông tin về tour và các ngày khởi hành trong sổ tay hướng dẫn và các tài liệu được in ấn khác có thể thay đổi tùy lúc và không cấu thành một phần của chương trình bảo đảm.
¶ Trang web của công ty là nguồn duy nhất từ đó công ty sẽ bảo đảm khởi hành. Một thời điểm khởi hành được bảo đảm chỉ khi khách hàng đã xác nhận đăng ký theo thời điểm khởi hành đó (việc đăng ký phải bao gồm tối thiểu một khoản tiền đặt cọc được thanh toán để được xem xét “đã xác nhận”). Sự bảo đảm này vẫn sẽ căn cứ vào các trường hợp Bất khả kháng.
8. Các trường hợp bất khả kháng
HighLand Sport Travel  không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị... Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.
9. Giấy thông hành
¶ Hộ chiếu có giá trị: Khách hàng phải có hộ chiếu có giá trị để nhập cảnh, khởi hành và đi lại qua mỗi điểm đến trong lịch trình tour (hộ chiếu phải có giá trị từ 6 tháng trở lên tính đến ngày về).
¶ Các loại giấy tờ: Xin lưu ý rằng “Để xúc tiến việc cấp giấy thông thành, toàn bộ các loại giấy tờ liên quan đến tour như các phiếu thanh toán, lịch trình tour, hóa đơn sẽ được gửi qua email hoặc sẽ có trên trang web www.tgroup.vn”, khi công ty đã nhận được thanh toán đầy đủ.
¶ Thông tin chi tiết về chuyến đi: Khách hàng có trách nhiệm truy cập trang web ít nhất 72 giờ trước ngày khởi hành để bảo đảm họ có được thông tin chi tiết nhất về chuyến đi bởi vì có thể đã có những thay đổi nhỏ kể từ khi hồ sơ tour được công ty cung cấp lúc đầu.
10. Giá chương trình du lịch và dịch vụ của HighLand Sport Travel 
¶ Toàn bộ các mức giá tour được thực hiện bằng Việt Nam Đồng (VND). Các khoản thanh toán bằng ngoại tệ khác sẽ được quy đổi ra Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện hành.
¶ Các mức giá bao gồm các hạng mục được liệt kê trong phần “Bao gồm”
¶ Hầu như các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi đều giảm giá 25% đối với trẻ em và 90% đối với trẻ em dưới 1 tuổi.
¶ Những thông tin và mức giá trên trang web này không mang tính ‘trực tiếp’ và đôi lúc được cập nhật. Mọi sự nỗ lực được thực hiện nhằm bảo đảm sự chính xác về thông tin và các mức giá, nhưng đáng tiếc là đôi khi vẫn xảy ra lỗi. Trong trường hợp một mức giá không chính xác do lỗi hệ thống, chúng tôi không chịu sự ràng buộc bởi mức giá đó.
11. Thông tin trang web
¶ Chúng tôi nỗ lực cam kết tất cả thông tin chính xác sẽ được hiển thị trên website. Tuy nhiên, xin lưu ý các thông tin cũng được chỉnh sửa, cập nhật từ các Cơ sở lưu trú hoặc dịch vụ địa phương từ những phát sinh ngay tại thời điểm đó, do đó chúng tôi không đảm bảo được tất cả thông tin trên là chính xác hoàn toàn hoặc không có bất kỳ lỗi nào. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thông tin hiển thị trên website (bao gồm Điều kiện và Điều khoản này) bất kỳ thời điểm nào mà không phải báo trước. Trong trường hợp thông tin sai lệch, Khách hàng thông báo ngay cho HighLand Sport Travel để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích người tiêu dùng.
¶ Trang web không giới thiệu hay xác nhận về sao, chất lượng, tiêu chuẩn, mức độ dịch vụ,… của bất kỳ khách sạn nào được đăng trang web. Do đó, chúng tôi từ chối việc đưa ra bất kỳ đảm bảo hoặc cam kết nào liên quan đến việc giới thiệu hay xác nhận trên. Các khách sạn trên trang web có thể được xếp hạng theo các tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn theo sao, theo đánh giá chủ quan của đa số khách hàng, theo đánh giá dựa trên tiêu chí, đặc tính của từng vùng miền,… và có thể được cập nhật hoặc được sửa đổi tại từng thời điểm. ¶ Các thông tin xếp hạng khách sạn trên trang web chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung, không đảm bảo tính chính xác của các xếp hạng.
Những ý kiến, đánh giá và góp ý về các khách sạn được đăng trên trang web hoàn toàn là do những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của các khách sạn đó cung cấp cho chúng tôi, và chỉ nhằm một mục đích là thông tin tham khảo cho những khách hàng khác để chọn lựa được một khách sạn phù hợp với nhu cầu lưu trú của họ.
¶ HighLand Sport Travel  bảo lưu quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải khỏi Trang web bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ các bên thứ ba hoặc các cơ quan có liên quan đến Nội dung được người dùng đăng tải đó hoặc nếu HighLand Sport Travel  lo ngại rằng bạn có thể đã vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết trước đó, hoặc không vì một lý do nào.
12. Thanh toán
1) Quy định thanh toán
Toàn bộ các tour hoặc dịch vụ cần phải được thanh toán trước trừ khi có quy định khác. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa, MasterCard, American Express và JCB.
Xin bảo đảm rằng bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin hóa đơn thẻ tín dụng chính xác. Nếu bạn không cung cấp địa chỉ ghi hóa đơn thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và/hoặc thông tin chủ thẻ chính xác thì việc cấp vé có thể bị trì hoãn và tổng chi phí có thể tăng lên. Chúng tôi có quyền hủy vé sau khi cấp nếu thanh toán bị từ chối hoặc nếu bạn đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng không chính xác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có quyền kiểm tra ngẫu nhiên nhằm giảm thiểu sự gian lận thẻ tín dụng.
HighLand Sport Travel  sẽ không thu thập thông tin chi tiết thẻ tín dụng của bạn. Những thông tin mà bạn cung cấp sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối trong hệ thống kỹ thuật theo tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu (SSL) của MasterCard và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) khi bạn tiến hành thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Quy định cụ thể, được đăng tải tại mục "Chính sách Đặt dịch vụ và Thanh toán"
2) Cấp phiếu thanh toán
Sau khi thanh toán, HighLand Sport Travel  sẽ gửi xác nhận/phiếu thanh toán qua email hoặc fax: phiếu này phải được in ra như là bằng chứng cùa việc mua bán, và sẽ được xuất trình cho Nhà cung cấp dịch vụ.
Tất cả thông tin về du khách cần phải được cung cấp một cách chính xác tại thời điểm đăng ký.
Mọi yêu cầu sửa đổi/bổ sung cần phài được gửi qua email đến HighLand Sport Travel.
HighLand Sport Travel  không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra nếu bạn không nhận hoặc đọc kỹ xác nhận/phiếu thanh toán của bạn. Trong trường hợp bạn chưa nhận được phiếu thanh toán, bạn cần phải thông báo cho HighLand Sport Travel  ít nhất 72 giờ trước ngày cung cấp dịch vụ ấn định.
13. Quy trình Hủy dịch vụ và hoàn trả
1) Quy định chung
Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email . HighLand Sport Travel  không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.
HighLand Sport Travel  không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.
2) Khiếu nại và đòi bồi thường
Nếu khách hàng có khiếu nại đến HighLand Sport Travel , trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện (bán hàng) của HighLand Sport Travel  trong khi đi tour để HighLand Sport Travel  có cơ hội khắc phục vấn đề đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến highlandsporttravel@gmail.com trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.
Quy định cụ thể, được đăng tải tại mục "Chính sách Đặt dịch vụ và Thanh toán"

14. Miễn trừ trách nhiệm
¶ Các Cơ sở lưu trú và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại địa phương hiển thị trên trang web là các đơn vị độc lập, không phải là đại lý, chi nhánh hay đơn vị trực thuộc của HighLand Sport Travel . Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các lỗi, sai sót, vi phạm hoặc sơ suất của bất kỳ Cơ sở lưu trú và nhà cung cấp dịch vụ nào.
¶ Các thông tin xếp hạng khách sạn trên trang web chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung, là tài liệu tham khảo cho khách hàng trong việc chọn lựa sản phẩm dịch vụ phù hợp, HighLand Sport Travel  không đảm bảo về tính chính xác của các xếp hạng. HighLand Sport Travel từ chối mọi tuyên bố, bảo đảm hoặc trách nhiệm liên quan đến chất lượng hoặc tính phù hợp của tất cả các khách sạn trên trang web của chúng tôi.
¶ Các nội dung đánh giá về Cơ sở lưu trú do khách hàng gửi cho HighLand Sport Travel  được xem là không có tính chất bảo mật và cũng không phải là thông tin sở hữu độc quyền. ¶ HighLand Sport Travel  không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào trong việc ghi nhận quyền tác giả cho người gửi.
¶ HighLand Sport Travel  không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót, thiệt hại, mất mát nào do hỏng hóc máy móc từ máy chủ gây ra, vi rút xâm nhập, không kết nối được internet, thiên tai,…
¶ HighLand Sport Travel  không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại, mất mát của Khách hàng tại Cơ sở lưu trú hoặc khoản phí nào phát sinh liên quan đến những sản phẩm hay những dịch vụ của Cơ sở lưu trú.
¶ Trong mọi trường hợp, HighLand Sport Travel , Trang web này, hoặc bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, nhân viên, giám đốc và/hoặc người lao động của TGROUP sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc các thiệt hại gián tiếp, hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt nào phát sinh từ hoặc dựa trên:
¶ Trang web này, hoặc Điều khoản sử dụng này, hoặc Bất kỳ sự vi phạm Điều khoản Sử dụng này của bạn hoặc bên thứ ba, hoặc
¶ Việc sử dụng của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba Trang web, các công cụ hoặc Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp liên quan đến việc kinh doanh mà chúng tôi điều hành, hoặc
¶ Bất kỳ giao dịch hoặc trao đổi thực tế hoặc được toan tính nào giữa những người dùng kể cả trong trường hợp chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.
15. Trao đổi thư từ
Khi hoàn thành một đăng ký, Quý khách đồng ý nhận email mà chúng tôi có thể gửi đến Quý khách, cung cấp cho Quý khách những thông tin về điểm đến và những thông tin cụ thể liên quan đến đăng ký và các điểm đến của Quý khách, và chúng tôi có thể gửi email mời Quý khách điền vào mẫu đánh giá của khách hàng.
16. Bản quyền và Thương hiệu
¶ Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về HighLand Sport Travel . Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Thương hiệu HighLand Sport Travel  và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của HighLand Sport Travel  trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của HighLand Sport Travel  hoặc các đơn vị trực thuộc của HighLand Sport Travel . Các thương hiệu của các công ty và sản phẩm/dịch vụ khác trên trang web này có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu của các thương hiệu đó. Bạn không có quyền và không được cấp phép sử dụng bất kỳ thương hiệu nào trong số ấy.
¶ Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Trang web này bao gồm tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản thuộc về HighLand Sport Travel  hoặc đã được cấp phép cho HighLand Sport Travel  để sử dụng trên Trang web. Trang web này, Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và các công ước quốc tế.
¶ Quý khách cam kết rằng: (a) Quý khách sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc khai thác bằng cách khác bất kỳ phần nào của Trang web và Nội dung, phần mềm, các tài liệu hoặc một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ, (b) Quý khách chỉ tải xuống hoặc sao chép Nội dung (và các mục khác được hiển thị trên Trang web hoặc liên quan đến Dịch vụ) để sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là Quý khách duy trì tất cả tác quyền và các thông báo khác chứa đựng trong Nội dung như vậy, và (c) Quý khách sẽ không lưu trữ một phần đáng kể của bất kỳ Nội dung nào dưới mọi hình thức. Việc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ ¶ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại bị nghiêm cấm nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của HighLand Sport Travel  hoặc từ bên nắm giữ bản quyền được xác định trong thông báo tác quyền của Nội dung đó.
17. Những thay đổi nếu có
¶ Highlandsporttravel.com có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của trang web này hoặc nội dung của nó, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.
¶ Trong trường hợp chấm dứt, Quý khách vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trong Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đảm bảo, bồi thường, khước từ và giới hạn của các nghĩa vụ pháp lý mà Quý khách đã đồng ý.
¶ HighLand Sport Travel  không chịu trách nhiệm với Quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt hoặc đình chỉ sự truy cập của Thành viên vào website highlandsporttravel.com.
 18. Điều khoản khác
¶ Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại highlandsporttravel.com hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
¶ Những Điều kiện và Điều khoản này sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa Quý khách và HighLand Sport Travel  về đối tượng của các Điều kiện và Điều khoản, và sẽ thay thế mọi thoả thuận trước đây, dù bằng văn bản hoặc bằng lời nói, giữa Quý khách và HighLand Sport Travel  liên quan đến đối tượng của các Điều kiện và Điều khoản.
¶ Nếu Quý khách sử dụng website cho hoặc thay mặt cho một bên thứ ba, chẳng hạn như một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn đồng hành, bạn có trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào trong tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan đến việc sử dụng này. Ngoài ra, khách hàng phải thông báo cho bên thứ ba tất cả các Điều kiện và Điều khoản áp dụng. Khi sử dụng website thay mặt hoặc đại diện cho một bên thứ ba, Quý khách đồng ý bồi thường và giữ cho HighLand Sport Travel  không bị tổn hại đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng và cáo buộc bao gồm cả các khoản chi phí pháp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến các vi phạm của các Điều kiện và Điều khoản này hoặc do sơ suất của Quý khách và/hoặc các bên thứ ba.
¶ Quý khách không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của Quý khách theo các Điều kiện và Điều khoản này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của HighLand Sport Travel .
¶ HighLand Sport Travel  bảo lưu quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ các Điều kiện và Điều khoản (hoặc các phần của Điều kiện và Điều khoản) theo quyết định của riêng HighLand Sport Travel . HighLand Sport Travel có thể sửa đổi các Điều kiện và Điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng tải bản sửa đổi trên website. Phiên bản mới nhất của Điều kiện và Điều khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó.
¶ Các thông báo được đưa ra theo Điều kiện và Điều khoản này sẽ được coi là đã được đưa ra một cách đầy đủ nếu các thông báo này được lập thành văn bản và được gửi bảo đảm hoặc dịch vụ báo phát hoặc phương cách tương đương tới các bên liên quan (tại địa chỉ trụ sở của chúng tôi, hoặc tại địa chỉ khác được thông báo).

THÔNG TIN LIÊN HỆ HIGHLANDSPORTTRAVEL.COM
CÔNG TY TNHH DU LỊCH THỂ THAO CAO NGUYÊN
HIGHLAND SPORT TRAVEL LIMITED COMPANY

Địa chỉ: B17 KQH Hoàng Văn Thụ, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại: 02633 520 521  Email: highlandporttravel@gmail.com  
Website: www.highlandsporttravel.com

 

Lê Văn Thắng


CEO & Founder HighLandSportTravel
 

G

Gọi ngay